Tag Archives: Chất lượng sơn cổng nhôm đúc mấy lớp

Những yếu tố quyết định giá thành cổng nhôm đúc

Dưới đây là một vài yếu tố quyết định đến giá thành cổng nhôm đúc: Giá vật liệu nhôm thỏi để đúc cao Độ dày, mức độ kín hay hở trên từng mẫu cổng nhôm đúc đẹp Chi phí thiết kế và đục mẫu để làm cửa nhôm đúc Chi phí nhân công trực tiếp […]